อาเศียรพาทมหาราชสดุดี

 viengchanthala    


๕ ธันวาคม ๒๕
โอ้ร่มโพธิ์ทอง ของพศก
พระเมตตาแผ่ปก ป้องให้
ปวงราษฎร์ปราศทุกข์ สุขใจ
ปัญหาน้อยใหญ่ ลดลง
พระคือบิดร แผ่นดิน
เสด็จเยือนถึงถิ่น ประสงค์
กลางกรุงทุ่งนา ป่าดง
พระทรงติดต ถามทุกข์
ราชกิจมายมาก ตรากตรำ
จากเช้าจรคำ ค้นขลุก
เสโทรินไหลเพื่อ ไถ่ทุกข์
ให้ราษฎร์สบสุข สราญ
บุญของคนไทย ทั้งชาติ
ที่มีมหาราช ปกบ้าน
พระคุณล้นฟ้า สุดประมาณ
ทวยราษฎร์กราบกราน บูชา

เจริญ กุลสุวรรณ ประพันธ์
 3,848 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย