สามเณรภาคฤดูร้อน
 wachirapan   

ขอทราบว่าในปี 2552 ทางวัดจะมีโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนหรือไม่
ถ้ามีโปรดให้รายละเอียดด้วย เพราะปิดเทอมถึง 2 เดือน ไม่อยากให้ลูกชายอายุ 14 ปี
เสียเวลาไปกับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ (ติดเกมส์) อยากให้เขาได้รับการฝึกฝนเป็นคนดี
มีความคิดดี ๆ
ไม่ทราบว่าจะรับสมัครเมื่อไหร่ และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง โปรดตอบด้วย
จักขอบคุณยิ่ง
สมาชิกใหม่
เข้าใจว่าวัดสังฆทานคงมีโอกาสเช่นนี้ครับ ลองติดต่อที่นี่ครับ

วัดสังฆทาน
ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 3 บ้านบางไผ่น้อย ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Tel : 02 4470799, 02 4470800, 02 4472363

๒. การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีละ ๓๐๐ องค์ หลักการและเหตุผล ใน ยุคปัจจุบันช่วงปิดเทอม นักเรียนอยู่บ้านมีเวลาว่างมาก มักจะไปเล่น เที่ยว อาจถูกชักจูงจากเพื่อนให้ทดลองสิ่งเสพย์ติด หรือหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ทำให้พ่อแม่ลำบากใจในการดูแล จึงควรมาบวช เพื่อจะได้ศึกษาธรรมะ และได้เห็นแบบอย่างที่ดีของพระ หัดทำวัตร สวดมนต์ อดทน ขยัน เป็นการช่วยตัวเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อรู้หลักธรรมวินัยก็นำไปปรับตัวเองให้เป็นเด็กว่าง่ายสอนง่าย กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ รู้จักบาปบุญคุณโทษ สำนึกบาปที่ตนเองทำมาแล้วได้ มีปัญญาแยกแยะดีชั่ว ได้ประโยชน์ทั้งทางครอบครัวและการศึกษาเล่าเรียน มูลนิธิฯต้องการแก้ไขปัญหาสังคมที่ซับซ้อนและก่อความเดือดร้อนอย่างทุก วันนี้ ด้วยการนำเยาวชนให้เข้าถึงธรรม เข้าถึงพระพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบัติจริง ผู้ มีความประสงค์จะบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ต้องมีอายุระหว่าง ๑๐ - ๑๕ ปี เมื่อมาสมัครแล้วจะต้องอยู่เป็นผ้าขาวน้อยเพื่อรอการพิจารณาบรรพชาในวัน อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมและลาสิกขาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายน ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้จากญาติโยมผู้มีศรัทธาบริจาค ถ้าไม่เพียงพอทางมูลนิธิฯ จะจัดกองทุนให้ การสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในสัปดาห์ที่ ๓ เดือนมีนาคมของทุกปี ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์ทรงไทยใกล้ศาลาพระนวกะ จำนวนสามเณรที่ผ่านการบรรพชาปฏิบัติตามแนวธุดงกรรมฐานจากวัดสังฆทานมีประมาณ กว่า ๗๕๐๐ องค์
นำมาจากลิ้งค์นี้.......
http://sanghathandhamma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=71

แผนที่ไปวัดสังฆทาน

http://sanghathandhamma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=83
หรือลองสอบถามวัดนี้ก็ดีครับ

วัดญาณเวศกวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ หมู่ ๓ ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร. ๐๒ ๘๘๙๔๓๙๖, ๐๒ ๔๘๒๑๕๕๒, ๐๒ ๔๘๒๑๕๕๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)


 เปิดอ่านหน้านี้  3428 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย