ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรชาสามเณร ทายาทธรรม

 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ    19 ก.พ. 2559

พิธีบรรพชาสามเณรทายาทธรรม รุ่นที่ 4

ขออนุญาตญาติธรรมทุกท่าน....ขอเชิญชวนศรัทธาผู้ใจบุญ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรชาสามเณร ทายาทธรรมรุ่นที่ 4 ของวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธรรมยุต) บ้านห้วยด่าน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

การอุปถัมภ์การบรรพชาอุปสมบทนั้น นับเป็นการช่วยปลูกหน่อเพาะเมล็ดแห่งพระพุทธศาสนา ให้รุ่งเรืองสถาพรสืบไป ร่วม "สร้างทายาทแห่งพระพุทธศาสนา"

จึงขออนุญาตท่านทั้งหลาย บอกบุญในครั้งนี้ ตามจำนวนหรือตามกำลังศรัทธาของเรา
- เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การบรรพชาสามเณร รูปละ 1,000 บาท
- เป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาแก่สามเณร(บวชเรียน) ทุนละ 500 บาท
- ถวายภัตตาหารและน้ำปานะ ตามจิตศรัทธา

จึงขอบอกบุญเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายให้ทราบโดยทั่วกัน และขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ช่วยแจ้งข่าวแชร์บุญเป็นสายธารบุญแก่ญาติธรรมท่านอื่นๆ ด้วย

ขออำนวยพร
วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ

*************************************************************
ติดต่อสอบถาม ได้ที่ วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ โทร.088-201-3956 หรือ
Facebook วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ
เพจ ทายาทธรรม วัดพระพุทธโคดมฯ
ID LINE : buddhakodom

หรือร่วมทำบุญผ่านธนาคาร ออมสิน สาขาชุมแพ
ชื่อบัญชี กองทุนพระพุทธโคดมฯ
เลขที่ 0-2008185782-1
   
 4,242 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย