ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  1146
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1114
๓๖.ปางอุ้มบาตร
0036, อ่าน  1053
๒๔.ปางรำพึง
0024, อ่าน  947
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  926


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย