ปางพระพุทธรูป


๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  3830
๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  3762


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย