ปางพระพุทธรูป


๓๖.ปางอุ้มบาตร
0036, อ่าน  2580
๔๓.ปางลีลา
0043, อ่าน  2462
๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  2328


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย