ปางพระพุทธรูป


๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  523
๒๙.ปางห้ามญาติ
0029, อ่าน  495
๒๔.ปางรำพึง
0024, อ่าน  494
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  474
๑๒.ปางสมาธิเพชร
0012, อ่าน  472


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย