ปางพระพุทธรูป


๑๕.ปางถวายเนตร
0015, อ่าน  14
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  12


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย