ปางพระพุทธรูป


๔๗.ปางสรงน้ำฝน
0047, อ่าน  194
๓๖.ปางอุ้มบาตร
0036, อ่าน  184
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  181


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย