ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  2125
๒๘.ปางห้ามสมุทร
0028, อ่าน  2088
๔๓.ปางลีลา
0043, อ่าน  2004


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย