ปางพระพุทธรูป


๑๕.ปางถวายเนตร
0015, อ่าน  418
๔๑.ปางเปิดโลก
0041, อ่าน  407
๓๖.ปางอุ้มบาตร
0036, อ่าน  357


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย