ปางพระพุทธรูป


๔๓.ปางลีลา
0043, อ่าน  1207
๑๑.ปางรับหญ้าคา
0011, อ่าน  1182


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย