"ใจนั้น ฝึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น"

 วิริยะ12    26 เม.ย. 2560

 "ใจนั้น ฝึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น"

" .. ความสุขอย่างยิ่งของเราทุกคน อยู่ที่ใจดวงนี้ "ใจเป็นสิ่งที่บังคับได้ด้วยการฝึก" สามารถฝึกให้อยู่ในอำนาจได้ "ใจนั้นฝึกอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น"

ฝึกให้เป็นใจที่ดี .. ก็จะเป็นใจที่ดี
ฝึกให้เป็นใจที่ร้าย .. ก็จะเป็นใจที่ร้าย

ฝึกให้เป็นใจที่สงบเย็น .. ก็จะเป็นใจที่สงบเย็น
ฝึกให้เป็นใจที่วุ่น .. ก็จะเป็นใจที่วุ่น

ฝึกให้เป็นใจที่สว่างด้วยปัญญา .. ก็จะเป็นใจที่สว่างด้วยปัญญา
ฝึกให้เป็นใจที่มืดด้วยไม่มีปัญญา .. ก็จะเป็นใจที่มืดด้วยไม่มีปัญญา .. "

"ใจฝึกได้ บังคับได้ ถ้าตั้งใจฝึกให้จริง"

ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙    DT014902

วิริยะ12

26 เม.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5387 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย