"คาถาหลวงปู่ฯ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    17 ม.ค. 2563


 "คาถาหลวงปู่ฯ"

" .. นายทหารท่านหนึ่ง มาเฝ้ากราบอ้อนวอนขอพระเครื่องของหลวงพ่อ แต่ท่านไม่มี ท่านเมตตาบอกว่า "เอาไปทำไมของอย่างนั้น เอาต่อนมันไม่ดีกว่ารึ" (ต่อน หมายถึง ชิ้น – เนื้อ – ตัว คือ น้ำกับต่อน ก็คือ น้ำกับเนื้อนั่นเอง)

ท่านบอกแล้วก็สั่งให้หากระดาษมาจดคาถาใส่ลงไป ม้วนเป็นหลอดกลม ๆ ส่งให้นายทหารท่านนั้น หลวงพ่อมหาอมร เขมจิตโต (เจ้าคุณมงคลกิตติธาดา วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ) ได้บอกว่า "เมื่อเห็นหลวงพ่อจดอะไรให้เขาก็สนใจไปขอดู พบว่าเป็นคาถาสั้น ๆ ดังนี้ "พุทโธ ภควา อรหัง อะ" ท่านให้ท่อง 7 จบ แล้วอธิษฐานเอา ตามปรารถนา"

คาถานี้ เมื่อนำมาบรรจุไว้ในเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อ ปรากฏว่า เขียนผิดเพี้ยนไปเป็น "ภควา พุทโธ อรหัง อะ" แต่หลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไร ท่านกลับแสดงความเห็นว่า "เขียนอย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน" ภายหลังคุณชัยสิทธิ ได้สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ได้กราบเรียนถามหลวงพ่อในวันหนึ่งว่า คาถานี้หลวงพ่อไปเอามาจากไหน หลวงพ่อตอบว่า "ในหนังสือสวดมนต์ 7 ตำนานไง ชอบอันไหนก็เอามา ดีทั้งนั้นแหละ" .. "

จากหนังสือ บุญญฤทธิ์ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) 
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk-main-page.htm   DT014902

วิริยะ12

17 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5540 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย