."ศีลคุ้มครองโลก" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12    15 พ.ย. 2566

.
 "ศีลคุ้มครองโลก"

" .. "ถ้าชาวโลกพร้อมกันมีศีลห้าบริบูรณ์แล้ว" ไม่ต้องมีตำรวจทหารและเวรยามให้ลำบาก "กฎหมายของประเทศชาติตลอดกฎหมายโลกก็ไม่ต้องตั้งขึ้นมาก หลายมาตราให้ท่องจำมาก" เสียเวลา

หลับนอนไปก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบด้าน "จิตใจชาวโลกก็เบิกบานหรรษาหน้าตาผ่องใสผิวพรรณวรรณะผุดผ่อง" หน้าก็ไม่นิ้วคิ้วก็ไม่ขมวด "เป็นมนุษย์และเทวดาเต็มภูมิ" เสียงระเบิดตูม ๆ ตาม ๆ ก็ไม่มี .. "

"ธรรมะหลวงปู่หล้า"
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
 DT014902

วิริยะ12

15 พ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5267 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย