คำสอนหลวงปู่ปัญญานันทภิกขุ

 naparats  

...พิจารณาตัวเอง...
...ตักเตือนตัวเอง...
...แก้ไขตัวเอง...
🔅 ปัญญานันทภิกขุ 🔅

เชิญชวนทุกท่านรับสิ่งดีๆผ่านช่องทาง Social Media
ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ @pagewatchol
ผ่านช่องทาง
1. Line@ > https://goo.gl/EnwoaW
2. Facebook > https://goo.gl/AVFBEv
3. Instagram > https://goo.gl/dAw9Bv
4. Youtube > https://goo.gl/ooFVxy


• สนิมเกิดจากเหล็ก

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ต่อชะตาให้ฉันด้วย

• สเปรย์ฆ่าเชื้อหลานนายห้าง แอลกอฮอล์ 70%
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย