"พญานาค กับหลวงปู่ชอบ" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

 วิริยะ12  

 "พญานาค กับหลวงปู่ชอบ"

" .. ท่านเล่าว่า "พญานาคนั้นมีฤทธิ์มาก เป็นเทวดาจำพวกหนึ่ง" เขาสามารถเนรมิตกายได้ต่าง ๆ กัน ท่านเคยถามเขาว่า ต้องการอะไร

เขาก็เรียนท่านว่า "วิสัยพญานาคนั้น มีความเคารพผู้ทรงศีลทรงคุณธรรม มนุษย์ผู้เป็นกัลยาณชน ปรารถนาในการบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา เช่นไร พญานาคก็ปรารถนาในการบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา เช่นนั้นเหมือนกัน"

ในกาลก่อน "พระพุทธเจ้าสมัยเสวยพระชาติเป็นนาค มีนามว่า พระภูริทัตต์ ก็ยังสู้บำเพ็ญบารมีรักษาศีล บำเพ็ญภาวนาจนตัวตาย"

ในกาลปัจจุบัน "กลิ่นศีลอันบริสุทธิ์ของพระคุณเจ้า หอมนัก หอมทั้งใกล้หอมทั้งไกล หอมทวนลม หอมไปไกล" พวกเขาก็ขอโอกาศมาทำบุญถวายทานแด่พระคุณเจ้า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนบารมีของตน สืบไปบ้าง .. "

"ฐานสโมบูชา" หลวงปู่ชอบ ฐานสโม    

5,430


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย