"บรรเทาราคะตัณหาลงได้" (หลวงปู่หรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    10 ก.ย. 2565

.
 "บรรเทาราคะตัณหาลงได้"

" .. แม้เป็นคฤหัสถ์ "ถ้าหากว่ามาพิจารณาร่างกายนี้เป็นอารมณ์ มันก็จะบรรเทาราคะตัณหาลงได้" จะไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรม "หรือว่าจะไม่ไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่น" ถ้าบุคคลใดเป็นผู้ปล่อยให้ราคะตัณหาครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงแล้ว "มันย่อมดิ้นรนแสวงหาไปไม่เลือกเฟ้นเลย ไม่คำนึงถึงว่า มันจะเป็นบาปเป็นโทษ" ไม่คำนึงเลย

เมื่อความรักมันครอบงำจิตใจแล้ว "มันทำให้ใจมืด ใจบอด มองไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลย" ถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็เหมือนกัน "ถ้าปล่อยให้ราคะตัณหา ครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงแล้ว มันก็อยู่ไม่ได้ในพรหมจรรย์นี้" หรือถ้าอยู่ไป "ก็จะประพฤติผิดพระวินัยเข้าไปอย่างร้ายแรง กระทำให้ชีวิตนี้อับเฉาลงไป" ไม่ได้ผลจากการประพฤติพรหมจรรย์นี้เลย .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่หรียญ"
(หลวงปู่หรียญ วรลาโภ)
 DT014902

วิริยะ12

10 ก.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5265 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย