"ให้ภาวนา อย่าได้ประมาท" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    27 ม.ค. 2565

.
 "ให้ภาวนา อย่าได้ประมาท"

" .. เราทุกคนทุกดวงใจที่มีชีวิตอยู่ ณ ภายในนี้ก็อย่าพากันนิ่งนอนใจ อยู่ที่ไหน "กายกับใจอยู่ที่ไหน ก็ที่นั่นแหละเป็นที่ปฏิบัติบูชาภาวนา อยู่บ้านก็ภาวนาได้ อยู่วัดก็ภาวนาได้" บวชไม่บวชก็ภาวนาได้ทั้งนั้น

บัดนี้จึงเป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงทุกใจจะต้องตื่นมา "ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา" ให้จิตใจนี้มีความมั่นคงหนักแน่น ไม่ต้องสะทกสะท้านย่านกลัวต่อกิเลสกามวัตถุกามในโลกนี้ "จงพยายามทำใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใส" .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

27 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5304 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย