รักษาใจเหมือนคอยดูแลผ้าขาวไม่ให้เปื้อน : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  

การที่จะรักษาจิตให้บริสุทธิ์ได้นี้ก็ต้องอาศัยการตัด "สัญญา"
ไม่ให้ติดค้างหรือเกาะเกี่ยวอยู่ในใจ เหมือนกับการรักษาผ้าขาวที่เราปูที่นอน
คือ เราจะต้องคอยระวังดูขี้ผงที่มันปลิวมาตกบนผ้า หรือตัวสัตว์ ตัวแมลงต่างๆ
เช่น มด และเรือดไร เป็นต้น ที่จะมาอาศัยอยู่บนผ้าผืนนั้น

ถ้าพบเห็นขี้ผงก็ต้องยกผ้าขึ้นสลัดเลยหรือปัดฝุ่นละออง
ให้มันออกไปจากผ้าผืนนั้น ถ้าตรงไหนมีรอยเปื้อนก็รีบนำไปซักเสีย
อย่าปล่อยให้รอยเปื้อนมันติดอยู่นาน จะทำให้ติดผ้า ซักออกยาก
ถ้าเป็นสัตว์ก็เก็บทิ้งเสียเพราะมันอาจจะกัดให้เป็นผื่นคัน
หรือทำให้นอนไม่หลับด้วย เมื่อเราคอยรักษาความสะอาดอยู่เช่นนี้
ผ้าผืนนั้นก็ย่อมจะขาวบริสุทธิ์และใช้ปูนอนได้อย่างสบาย

ฝุ่นผงหรือตัวสัตว์แมลงเหล่านี้เปรียบด้วย "สัญญา"
ซึ่งเป็นตัวนิวรณ์ต่างๆอันเป็นข้าศึกของใจ
การระวังรักษาจิตก็เช่นเดียวกัน ต้องคอยระวังอย่าให้สัญญาใดๆ
เข้ามาแอบแฝงเกาะกินใจได้ ต้องปัดทิ้งให้เกลี้ยง
จิตใจก็จะเกิดความสงบ ปราศจากความฟุ้งซ่าน

...

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


• โครงการอบรมพุทธสาวกสาวิกา “รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”

• นิทานอีสป...กบเลือกนาย

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• คิดส์ ออฟ เดอะ เวิลด์ 2012 ( Kids of the world 2012 )

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย