สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20

 Webmaster  

เรียบและง่ายงดงามความเป็นพระ
สมถะและทรงธรรมตามวิสัย
เป็นศรีแก่พระศาสนามานานไกล
เช่นธงชัยพระอรหัตอยู่ชัดเจน

ถึงคราวโปรดสถาปนามหาสมมุติ
เป็นสูงสุดในบรรดามหาเถร
จึงปรีดาทั่วไปในพระเณร
ได้ร่มเย็นเป็นหลักใจไทยนาคร

ทรงไพบูลย์ยิ่งแล้วแก้วศาสนา
อย่างที่ทรงเป็นมาแต่กาลก่อน
นับแต่นี้จะวัฒนายิ่งถาวร
เหมือนอัมพรฟ้าไทยสดใสเอย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/455880

6,015


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย