การอธิษฐานบารมี ควรอธิษฐานว่าอย่างไร ?

 DhammathaiTeam    15 มี.ค. 2560

ปุจฉา - โยมขอเรียนถามว่า การอธิษฐานบารมี ควรอธิษฐานว่าอย่างไรคะ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา - อธิษฐาน แปลว่า ความตั้งใจมั่น หรือความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำการให้สำเร็จลุล่วง (ไม่ได้แปลว่า ตั้งจิตขอนั่นขอนี่ อันเป็นความหมายที่เข้าใจกันอยู่ในปัจจุบัน) ด้วยความหมายดังกล่าว อธิษฐานจึงเป็นบารมีหรือคุณความดีอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถทำให้ปุถุชนพัฒนาตนจนเป็นพระพุทธเจ้าได้

การบำเพ็ญอธิษฐานบารมีนั้น จึงไม่ได้หมายถึงการตั้งจิต “อธิษฐาน”ขออะไรจากใคร แต่หมายถึงการตั้งใจแน่วแน่ในการทำความดี แม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตั้งใจว่าจะถือศีล ๕ หรือศีล ๘ ตลอดทั้งพรรษา หรือตั้งใจว่าจะทำสมาธิภาวนาทุกวัน เมื่อตั้งใจแล้วก็มั่นคงแน่วแน่ในการกระทำดังกล่าวจนบรรลุจุดมุ่งหมายหรือสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้


ที่มา : เพจ - ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล

DT0005

DhammathaiTeam

15 มี.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย