"เกิดมาเพื่อสู้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 วิริยะ12   12 ต.ค. 2560

 "เกิดมาเพื่อสู้"

" .. ความจริงอย่างหนึ่งในความจริงหลายอย่างมีอยู่ว่า "ความเกิดมาของมนุษย์เราในโลกนี้ ที่แท้แล้วก็เกิดมาเพื่อการต่อสู้" ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจต่อสู้

แต่มันก็ได้ต่อสู้แล้ว "ตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดา" เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องต่อสู้กันไปเรื่อย ๆ เมื่อใครต่อสู้ไม่ไหวก็ลาโลกนี้ไป ไว้ต่อสู้กันเมื่อเกิดมาใหม่

การต่อสู้ในโลกนี้มีความประสงค์หลายอย่าง "จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพและเพื่อความอยู่รอดแห่งชีวิต หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการและปรารถนาก็ตาม"

เมื่อสรุปแล้ว "ก็เพราะความไม่อิ่มไม่พอของจิตนั่นเอง จึงดิ้นรนเป็นทุกข์ ผู้ที่ท่านอิ่มพอ หมดอยาก ไม่มีปรารถนาแล้ว ไม่ต้องต่อสู้ อยู่เป็นสุข" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี DT014902

วิริยะ12

12 ต.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  3792 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย