"ใจเป็นสิงสำคัญ มีอำนาจที่สุด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ใจเป็นสิงสำคัญ มีอำนาจที่สุด"

" .. "ใจเป็นสิงสำคัญที่สุด มีฤทธิ์มีอำนาจที่สุด" ความสุขความทุกข์ ความดีความชั่ว ความเย็นความร้อน ความสงบความวุ่นวาย เกิดจากใจทั้งสิ้น ควรคำนีงถึงความจริงนี้ให้อย่างยิ่ง ควรให้ความสนใจดูแลรักษาใจของตนให้อย่างยิ่ง เพื่อจะได้สามารถพาตนให้พ้นความทุกข์ได้มีความสุข พ้นความชั่วได้มีความดี พ้นความร้อนได้มีความเย็น พ้นความวุ่นได้มีความสงบ

"ใจเป็นสิ่งที่บังคับได้ด้วยการฝึก สามารถฝึกให้อยู่ในอำนาจได้" ใจนี้นฝึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ฝึกให้ เป็นใจที่ดีก็จะเป็นใจที่ดี ฝึกให้เป็นใจที่ร้ายก็จะเป็นใจที่ร้าย ฝึกให้เป็นใจที่สงบ ก็จะเป็นใจที่สงบ ฝึกให้เป็นใจที่วุ่น ก็จะเป็นใจที่วุ่น ฝึกให้เป็นใจที่สว่างด้วยปัญญา ก็จะเป็นใจที่สว่างด้วยปัญญา ฝึกให้เป็นใจที่มืดด้วยไม่มีปัญญา ก็จะเป็นใจที่มืดด้วยไม่มีปัญญา ใจฝึกได้บังคับได้ ถ้าตั้งใจฝึกให้จริงบังคับให้จริง .. "

"พระนิพนธ์แสงส่องใจ"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
   

5,391


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย