"ให้สติรู้ทันจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    21 มี.ค. 2567

"ให้สติรู้ทันจิต"

" .. "การบังคับจิตนั้นดีอยู่ดอกเบื้องต้น" แต่ถ้าจะบังคับมันร่ำไป มันอาจบิดพลิ้วได้เหมือนกัน "จิตก็คือใจในตัวของคนเราแต่ละคนนั่นแหละ" บังคับมันหนัก มันไม่ชอบขี้หน้าเราเหมือนกัน ฉะนั้น "จิตคือ ผู้คิด มันจะคิดก็ได้ แต่ให้มันคิดอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้เท่านั้น"

"ส่วนสตินั้นจะไปตามรู้ในสิ่งนั้น ๆ แล้วจะไม่มีวันทันมันเลย ให้รู้ทันจิตที่ไปตั้งอยู่ตรงไหน สติกับผู้รู้ก็ให้อยู่ด้วยกัน ณ ที่นั้น" คนเรา เมื่อไปรู้เล่ห์เหลี่ยมโกงของกันแลกันแล้ว ก็ต้องยอมหยุดโกง เป็นมิตรสนิทกันเลย จิตก็เช่นเดียวกัน "เมื่อสติกับความรู้อยู่ด้วยกันกับจิตแล้วมันก็ต้องหยุดนิ่งเข้าเป็นหนึ่ง" .. "

"เทสรังสีอนุสรณ์"
พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
DT014902

วิริยะ12

21 มี.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  208 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย