"กายนี้เป็นมรรค" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    13 มิ.ย. 2562

.
 "กายนี้เป็นมรรค"

" .. กายนั้จึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผล "มรรคผลจะเกิดขึ้นก็ต้อง เกิดขึ้นจากกายนี้แหละ" กายนี้เป็นเหตุ กายนี้เป็นผล "เอากายนี้แหละ เป็นมรรคเครื่องดำเนินของจิต"

เหมือนกับแพทย์ทั้งหลาย "จะรักษาเยียวยาคนป่วยได้ ต้องเรียน ร่างกายนี้ให้เข้าใจถึงกลไกทุกส่วน จึงจะสามารถรักษาคนไข้ได้" ไม่ว่าทั้งอดีต อนาคตและปัจจุบัน

"วงการแพทย์จะทิ้งร่างกายไม่ได้" ถ้าวิชาแพทย์ทิ้งการศึกษาระบบกลไกของร่างกายเสียแล้ว ก็เป็นอันศึกษา ผิดวิชาการแพทย์ทางสรีรวิทยา"นักปฏิบัติธรรม ถ้าจะทิ้งการพิจารณาร่างกายเสียแล้วจะเอาอะไร มาเป็นเครื่องดำเนินมรรคปัญญา" .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต    DT014902

วิริยะ12

13 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5304 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย