"การอบรมจิตนี้จึงเป็นของสำคัญ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    20 ต.ค. 2566

"การอบรมจิตนี้เป็นของสำคัญ"

" .. "ฝึกยากลำบากจริงหนอ ใจมนุษย์" ให้พวกท่านทั้งหลายเข้าใจว่า "การปฏิบัตินี้เป็นของยาก" ฝึกอะไรอย่างอื่น ๆ ทุกอย่างมันก็ไม่ยากมันก็สบาย "แต่ใจของมนุษย์ทั้งหลายนี้ ฝึกได้ยาก ฝึกได้ลำบาก"

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา "ท่านก็ฝึกจิต จิตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก" อะไรทั้งหมดในรูปธรรมนามธรรมนี้มันรวมอยู่ที่จิต เช่นว่า ตา หู จมูก ลิ้น กายเหล่านี้ "ส่งไปให้จิตอันเดียวเป็นผู้บริหารการงาน" รับรู้รับฟังผิดชอบจากอายตนะทั้งหลายเหล่านั้น

ฉะนั้น "การอบรมจิตนี้จึงเป็นของสำคัญ" ถ้าใครอบรมจิตของตนให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ปัญหาอะไรทุกอย่างมันก็หมดไป "ที่มันมีปัญหาอยู่ก็เพราะจิตของเรานี้เอง" ยังมีความสงสัย ไม่มีความรู้ตามความเป็นจริง จึงเป็นเหตุให้มีปัญหาอยู่ .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท
   DT014902

วิริยะ12

20 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย