"ให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรม" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    24 เม.ย. 2565

.
 "ให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรม"

" .. เราต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจนี้ "ให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน" ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ "เพราะว่าความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี มันไม่ได้มีอยู่ในอดีต อนาคต มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้"

ลองสังเกตดู ถ้าไม่เชื่อนะ "เจ็บตรงโน้น ปวดตรงนี้มันก็เจ็บอยู่ในปัจจุบันนี้" ที่ล่วงมาแล้วมันก็แล้วไปแล้ว อนาคตก็ยังไม่ถึง ลองคิดดูสิ เรื่องใด ๆ เรื่องสุข เรื่องทุกข์ "เรื่องดี เรื่องชั่วอะไร ก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละ"

ดังนั้น "เมื่อผูใดมาตั้งจิตแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว มันก็เป็นเหตุให้รู้เรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องสุข เรื่องทุกข์" ตลอดถึงความจริงของชีวิตเป็นอยู่ อย่างไรมันก็รู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนั้น "ที่มันรู้ไม่ได้ก็เพราะว่าจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน" ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละ ขอให้เข้าใจกัน .. "

"ธรรมโอวาท หลวงปู่เหรียญ"
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 


• ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน

• พระคาถามหาจักรพรรดิ์ - หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 108 จบ

• กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ

• บทสวดอิติปิโสฯ+พาหุง+ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

• ๑๖ ตำบล ทรงแสดงนิมิตต์โอภาส

• อำนาจแห่งกรรมของตนเอง

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย