ประวัติ หลวงพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

 npaaccount  

ประวัติ หลวงพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า อัศวินแห่งกองทัพธรรมกรรมฐานสายหลวงปู่์มั่น ภูริทตฺโต - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

เกศาธาตุของ หลวงพ่อลี ธมฺมธโร ที่บรรจุ ณ พระธุตังคเจดีย์ เนื่องจากสรีระร่างของท่านพ่อลียังรักษาไว้ โดยอัญเชิญไว้ในโลงทองประดิษฐานไว้ ณ ศาลาวิสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จึงยังไม่มีภาพพระธาตุของท่าน
"อะระหัง พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง" คาถาบูชา์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

อ่านรายละเอียด http://www.npa-account.com/thamma5.html

   

ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

5,421


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย