"ตามรอยปฏิปทาของพระอริยะ" (หลวงปู่จนทร์ศรี จันททีโป)

 วิริยะ12    3 เม.ย. 2564

.
 "ตามรอยปฏิปทาของพระอริยะ"

" .. "ขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหลาย เราทุก ๆ คนไม่ต้องการกันทั้งนั้น" เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงได้มีจิตคิดที่จะละความชั่ว ซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจเรานั้น ให้มันปราศจากห่างไกลออกไปทุกวัน ทุกเวลา

เมื่อทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่า "เป็นผู้เจริญรอยตามปฏิปทา คือข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย" ซึ่งพวกเราเคารพนับถือว่า เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตของพวกเรา เมื่อเราได้มากระทำดังนี้ "จิตใจของเรานั้นก็จะได้ดีขึ้น" ตามลำดับ .. "

"เมตตาธรรม"
หลวงปู่จนทร์ศรี จันททีโป
 DT014902

วิริยะ12

3 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4796 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย