"จิตเปรียบเหมือนคนที่แจวเรือ" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12    2 ก.ย. 2566

.
 "จิตเปรียบเหมือนคนที่แจวเรือ"

" .. "ร่างกายเปรียบเหมือนกับเรือ ดวงจิตเปรียบเหมือนคนที่แจวเรือ" ต่างคนต่างทำหน้าที่คนละอย่าง "แต่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน มีแต่เรือไม่มีคนแจว ก็ไม่สำเร็จประโยชน์" มีคนแจวแต่ไม่มีเรือก็ไปไม่รอด

ฉะนั้น "จึงจำเป็นต้องรักษาเรือไว้ให้ดี ถ้าจิตดีกายก็ดีด้วย ถ้าจิตเสียกายก็เสื่อม" ต้องรักษาไว้ให้ดีทั้งสองอย่าง เราจึงจะข้ามไปถึงฝั่งได้ .. "

ท่านพ่อลี ธัมมธโร DT014902

วิริยะ12

2 ก.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5104 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย