เมื่อมีเมตตาก็มีศีล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    26 ก.ย. 2558

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

ไอ้คนที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้นั้น
มันก็เนื่องมาแต่มันไม่มีศีลนี่เองแหละ ไม่สำรวมในศีล
ไม่มีเมตตากรุณาธรรมอย่างว่านั่นล่ะ
เหตุนั้นมันถึงไปเบียดเบียนบุคคลอื่น
และสัตว์อื่นได้โดยไม่สงสารเอ็นดูกันเลย

ผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างว่านั้นแล้วมันสงสาร
เห็นมนุษย์เห็นสัตว์ทั้งหลายแล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นว่า
เอ้อ สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็น "เพื่อนทุกข์"
เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นหนอ อย่างนี้นะ
ไม่มีสัตว์จำพวกใดเกิดมาแล้วจะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่มีเลย
เราก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นน่ะเราก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น
ถึงไม่เบียดเบียนมันก็ตายเองมัน อย่างนี้
แม้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็อย่าได้มาเบียดเบียนเรา
ต่างคนให้อยู่เย็นเป็นสุข รักษาตน
ให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารด้วยดีเถิด

ก็เมื่อนึกคิดพิจารณาอยู่อย่างนี้เสมอ ๆ ไป
อันนี้ล่ะท่านเรียกว่า “เจริญเมตตา”
เมื่อเจริญเมตตาบ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่เบียดเบียนใครก็มีศีลน่ะสิหั่นนิ
จิตก็เป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆแล้วไม่ตกไปทางบาปเลยบัดนี้
นี่แหละเพราะว่า ศีลก็เป็นพระธรรมประเภทหนึ่งอีกเหมือนกันDT017019

จำปาพร

26 ก.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5261 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย