"การทำจิตให้สงบ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    25 เม.ย. 2564

.
 "การทำจิตให้สงบ"

หลวงปู่จันทา : "การทำความเพียรที่จะนำจิต เข้าสู่ความสงบเป็นศีล เป็นสมาธิเป็นปัญญา เป็นบุญกุศล เกิดขึ้นนั้นทำอย่างไร" หนักเบาอย่างไร ขอหลวงปู่จงเมตตาเกล้ากระผมพอใจยอมตัวเป็นศิษยานุศิษย์ประพฤติปฏิบัติตามแล้วโดยไม่หวั่นไหว ..

หลวงปู่ขาวก็ว่า : "วิธีการกระทำนั้น เจริญสมถกรรมฐาน" เดิน ยืน นั่ง วิปัสสนากรรมฐาน "พิจารณาค้นคว้าในร่างกายนี้" น้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งประจักษ์ทุกเมื่อ

ท่านก็เน้นอีกว่า : การที่จะทำจิตให้เกิดสมาธิ ผลเกิดขึ้นอันแน่นอนมั่นคงนั้น "ศีลต้องบริสุทธิ์" ทำความเพียร อดนอน ผ่อนอาหาร "อันนี้จะนำจิตเข้าสู่ความสงบได้เร็ว อย่างช้าเดือนหนึ่ง อย่างกลาง ๑๕ วัน อย่างเร็ว ๗ วัน" เห็นผลนั่นแหละ ถ้าใครทำความเพียรอดนอนผ่อนอาหารได้ก็จะเป็นไป .. "

"อนาลโย" ผู้ไม่มีความอาลัย
หลวงปู่ขาว อนาลโย    DT014902

วิริยะ12

25 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5407 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย