"ธรรมเป็นน้ำดับไฟ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    29 พ.ย. 2564

.
 "ธรรมเป็นน้ำดับไฟ"

" .. "ธรรมจึงเป็นน้ำดับไฟ" คือกิเลสที่ก่อขึ้นมาจากจิตใจของเราที่คิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่มีน้ำดับไฟก็กลายเป็นไฟเผาเราไปเรื่อย ๆ "แต่มีน้ำดับไฟ คือความสงบของธรรมเข้าสู่จิตใจ" เช่น "เราระลึกถึงพุทโธก็ดี" ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี "แม้จะมีอารมณ์โกรธกริ้วเขาอยู่ก็สงบตัวลงไปด้วยอำนาจแห่งน้ำดับไฟ คือธรรม"

เพราะฉะนั้น "จึงควรให้มีธรรมในใจสำหรับชาวพุทธเรา" ถ้ามีแต่โลกล้วน ๆ แล้ว โลกไหนก็ไม่ค่อยมีความหมาย "เพราะไม่มีที่ยึดที่เกาะ" ไม่มีที่อบอุ่นตายใจได้เหมือนธรรมมีอยู่ภายในใจ .. "

"หาความสุขด้วยการภาวนา"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 

https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1757&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

29 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5369 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย