"เหตุให้โต้เถียงวิวาทกัน" (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)

"เหตุให้โต้เถียงวิวาทกัน"

" .. หลวงปู่ว่า "ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ ตราบนั้นย่อมมีทิฏฐิและเมื่อมีทิฏฐิแล้วยากที่จะเห็นตรงกัน" เมื่อเห็นไม่ตรงกัน "ก็เป็นเหตุให้โต้เถียงวิวาทกันอยู่ร่ำไป"

สำหรับ "พระอริยเจ้าผู้เข้าถึงธรรมแล้ว ก็ไม่มีอะไรสำหรับมาโต้แย้งกับใคร" ใครจะมีทิฏฐิอย่างไร ก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไป .. "

หลวงปู่ดุลย์ อตุโลDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  2997 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย