"เวลา กับลมหายใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    15 มี.ค. 2566

.
 "เวลา กับลมหายใจ"

" .. พุทธบริษัทบางกลุ่ม ผู้หญิงก็ดี ผู้ชายก็ดีเคยพูดว่า "ฉันมีธุระมากเกี่ยวแก่การงาน ไม่มีโอกาสที่จะทำความเพียร" จะให้ฉันทำอย่างไร อาตมาตอบว่า "โยมทำงานนั้นโยมหายใจหรือเปล่า" เขาตอบว่าหายใจอยู่ ทำไมโยมมีโอกาสหายใจ เมื่อโยมทำงานอยู่เขาก็ไม่พูด

"โยมมีสติอยู่เท่านั้นแหละ ก็มีเวลามากเหลือเกินที่จะทำความเพียร" ที่จะทำกรรมฐานเหมือนกับลมหายใจเข้าออก "เราทำงานอยู่ก็หายใจอยู่ นอนอยู่ก็หายใจอยู่ นั่งก็หายใจอยู่ ทำไมมันมีโอกาสหายใจอย่างนั้น" ถ้าเรามีความรู้สึกถึงความมีชีวิตของเรากับลมหายใจนั้น มันก็ต้องมีเวลาอยู่ตลอดกาล .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
   DT014902

วิริยะ12

15 มี.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5313 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย