คฤหัสถ์ต้องทำธุรกิจการค้า วิธีจะรักษาศีลข้อมุสาวาทให้บริสุทธิ์ทำได้อย่างไร

 ลูกโป่ง    10 ธ.ค. 2553
 คฤหัสถ์ต้องทำธุรกิจการค้า
วิธีจะรักษาศีลข้อมุสาวาทให้บริสุทธิ์ทำได้อย่างไร 


 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

 ถ้าสมมติว่าเราไปซื้อของมาขาย เราขายของให้ลูกค้า
ลูกค้าถามว่า “ทำไมขายแพง” “ต้นทุนมันสูง” คิดค่าเสียเวลา ค่าอาหาร
ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง ค่าเสียภาษี ดอกเบี้ย บวกเข้าไป
ค่าของที่มาตกค้างอยู่ในร้านค้า ทุนมันก็เพิ่มขึ้นๆ
ยิ่งค้างอยู่นานเท่าไร มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นๆ
ซื้อมาทุน ๑๐ บาท ก็ตีราคาทุน ๑๒ บาทก็ได้ไม่ใช่โกหก
เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ...นักการค้าต้องเป็นคนฉลาด
คนรักษาศีลก็ต้องเป็นคนฉลาด
แต่ถ้าหากว่าเรามีเจตนาจะโกหกเขา มันก็ผิดศีลข้อมุสาวาท 


 
ที่มา... หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอบปัญหาธรรม 
http://mahamakuta.inet.co.th   DT0329

ลูกโป่ง

10 ธ.ค. 2553
 เปิดอ่านหน้านี้  5380 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย