"รักษาศีลให้รักษาที่ใจ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    24 มิ.ย. 2564

.
 "รักษาศีลให้รักษาที่ใจ"

" .. "การรักษาศีลนั้น รักษาที่ไหน อะไรเป็นศีล" ก็รักษาที่กายวาจา ให้เป็นปกติ กาย วาจา ที่จะเป็นปกติได้ "ก็ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่" ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นประธาน "ใจเป็นผู้บัคับบัญชากาย วาจา ให้กระทำอย่างนั้น" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป
 
   DT014902

วิริยะ12

24 มิ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5347 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย