ปัญญาในพุทธศาสนาคือรู้ผิดรู้ถูก : หลวงปู่เหรียญ

 ภัสรามณี  

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้จึงไม่ควรนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆควรฝึกปัญญาความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้นในใจของตน ปัญญาความรู้ในพระพุทธศาสนา ท่านหมายเอา รู้จักทางผิดทางถูก คือทางดำเนินของการวาจาใจนี่แหละ ไม่ได้หมายเอาปัญญาหาเงินหาทอง หาลาภหายศอะไรได้อย่างนั้น..ไม่หมายอย่างนั้น

หมายเอาปัญญารู้จักว่า ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันมีโทษ มันมีโทษมากหรือโทษน้อยก็ต้องรู้ เพราะว่าโทษนี้มันก็มีขั้นตอน โทษมากก็มี โทษน้อยก็มี มันก็ต้องรู้เข้าไปตลอดถึงความชั่วอย่างละเอียดลออเข้าไป ไม่ใช่จะไปรู้เอาตั้งแต่ความชั่วขั้นหยาบๆก็ต้องหยั่งปัญญาให้เห็นความชั่วส่วนละเอียดเข้าไป

ที่มา : ส่วนหนึ่งจากพระธรรมทเศนาหัวข้อ “ธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่น"

5,464จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย