เคล็ดลับของความสำเร็จ

 ลูกโป่ง  


“หลายครั้ง เราต้องประสบสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เคล็ดลับของความสำเร็จคือต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ขอให้กล้าหาญและเชื่อมั่น และจะโชคดี

สิรินธร”

ที่มา : มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

17,398


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย