"ศีลเป็นฐานของสมาธิ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    13 เม.ย. 2567

"ศีลเป็นฐานของสมาธิ"

" .. เราทุกคนเกิดมา ก็มีความสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดาของสังขาร จะต้องเป็นไปตามกาลเวลา แม้เราปฏิบัติไม่ได้มาก "อย่างน้อยก็ให้ยึดศีล ๕ เป็นประจำใจ" เพราะศีลเป็นรากฐานของการที่จะทำสมาธิ "สมาธิจะตั้งมั่นได้ก็ต้องอาศัยศีล" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
(หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
DT014902

วิริยะ12

13 เม.ย. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  1073 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย