"ปัญญา ควบคุมความคิด" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    18 ต.ค. 2560

"ปัญญาควบคุมความคิด"

" .. ความคิดย่อมพ่ายแพ้แก่อำนาจของปัญญา "ปัญญาควบคุมความคิดได้" ความคิดย่อมพ่ายแพ้แก่อำนาจของปัญญา "ดังนั้นผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมความคิดมิให้ก่อให้เกิดความทุกข์ได้" นั่นคือผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามรถพาใจหลีกพ้นความเศร้าหมองของกิเลสได้ ผู้ไม่มีปัญญาหาทำได้ไม่

ความทุกข์ทั้งหลายหลีกไกลด้วยปัญญา "ปัญญามีอำนาจเหนือความคิด ก็คือปัญญาที่มีอำนาจเหนือกิเลสนั่นเอง" เพราะเมื่อปัญญาควบคุมความคิดได้ ความคิดก็จะไม่ปรุงแต่งไปกวนกิเลสที่มีอยู่เต็มโลก ให้โลดแล่นเข้าประชิดติดใจ จึงเป็นการควบคุมกิเลสได้พร้อมกับควบคุมความคิด .. "

"รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11913DT014902

วิริยะ12

18 ต.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5189 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย