"ส.ค.ส.สินค้าประเสริฐ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "ส.ค.ส.สินค้าประเสริฐ"

การอธิบายถึงเรื่อง "ส.ค.ส." ที่ย้อนเข้ามาในเรา เพื่อจะให้เห็น "ส.ค.ส." ภายใน ส.ค.ส. ภายนอก "ส.ค.ส. ภายใน ได้แก่ การส่งความสุขให้แก่ใจ ด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมอง หรือรบกวนจิตใจให้สิ้นไป" และมีความสุขแทรกขึ้นมาได้โดยลำดับ "จนความสุขเกิดขึ้นภายในใจ เป็น ส.ค.ส. ขึ้นภายในใจ"

อยู่ที่ไหนก็สบาย ปีใหม่ ปีเก่า ก็สบาย เดือนใหม่ เดือนเก่า ก็สบายทั้งนั้น "เพราะทุกข์หมดไปจากใจแล้ว จะไม่สบายยังไงคนเรา ที่เป็นทุกข์" ก็เพราะกิเลส กองทุกข์ มันเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจ "เมื่อทุกข์หมดไปสุขก็เข้ามาเป็นเจ้าเรือนเท่านั้นเอง" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com

5,456


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย