"ให้แก้ปัจจุบัน" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    20 ม.ค. 2567

"ให้แก้ปัจจุบัน"

" .. "ให้แก้ปัจจุบัน เมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้ว ภพ ๓ นั้น หลุดหมด" ไม่ต้องส่งอดีต อนาคต "ให้ลบอารมณ์ภายนอกให้หมด" จึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้ "เพ่งนอกเป็นตัวสมุทัย" เป็นตัวทุกข์และเป็นตัวมิจฉาทิฐิ "เพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฐิ" .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   DT014902

วิริยะ12

20 ม.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  5398 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย