"ภาวนาพุทโธนั้นสำคัญมาก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    29 เม.ย. 2565

.
 "ภาวนาพุทโธนั้นสำคัญมาก"

" .. ความรู้จัก "ภาวนาพุทโธนั้นสำคัญมาก มีคุณมีประโยชน์มาก" สามารถนำมาช่วยใจได้เมื่อเศร้าหมอง ด้วยความทุกข์ของตนเองก็ตาม ด้วยความทุกข์ของผู้อื่นก็ตาม ก่อนที่จะสามารถใช้ปัญญาหาเหตุผลมา "ทำใจให้สงบแช่มชื้นพ้นจากความทุกข์ความเศร้าหมองได้"

ให้หยุดความรู้สึกอันไม่เป็นที่ปรารถนานั้นด้วยคำพุทโธ "ภาวนาคำพุทโธนี้แหละให้มาก" ให้ติดต่อกันจนไม่มีช่องว่างสำหรับความคิดอื่น "ความทุกข์ความเศร้าหมองจะสงบลงได้" ไม่อาจเอาชนะพุทโธได้ นี้เป็นจริง .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

29 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5265 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย