"ความเพียรคือสติจับกันกับจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "ความเพียรคือสติจับกันกับจิต"

" .. "สติติดแนบกับตัว ดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลา นี่ชื่อว่าผู้มีความเพียร" ในอิริยาบถใดก็ตามถ้ามีสติกำกับใจอยู่ "เรียกว่าเป็นความเพียรทุก ๆ อิริยาบถ" จะเดินจงกรมไม่เดินจงกรม "ความเพียรคือสติจับกันกับจิต" ซึ่งเป็นตัวภัยออกมาจากกิเลสปรุงแต่งออกมานั้น จับตลอดเวลาไม่ละเว้น "นี่คือผู้มีความเพียร"

นอกจากนั้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยบคายไปในแง่ใดภูมิใด "สติก็ไม่ปราศจาก มีสติครอบอยู่เสมอ เรียกว่าเป็นความเพียรทั้งด้านสติ" ทั้งด้านปัญญากำหนดอยู่นั้น โลกอันนี้เหมือนไม่มี "เพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสทั้งมวล ไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลใดสร้างแต่กิเลสเข้าสู่ภายในใจ" เผาลนจิตใจให้รุ่มร้อนทั่วถึงกันหมด นี่เป็นเรื่องของกิเลส .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

5,454จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย