"บุญในพุทธศาสนาหมดไม่เป็น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    16 เม.ย. 2565

.
 "บุญในพุทธศาสนาหมดไม่เป็น"

" .. ทำบุญให้แก่ผู้มีพระคุณที่ตายไปแล้วนี้ "จงทำด้วยของบริสุทธิ์ อย่าไปฆ่าเป็ด ไก่ ฆ่าวัว ฆ่าควายมาทำ จะบาปหนักเข้าไปอีก" ทำเล็ก ๆ น้อย ๆ "ด้วยใจผ่องใสบริสุทธิ์" เป็นต้นว่า "ตักบาตรถวายอาหารพระสงฆ์ บุญก็มากเอง"

บุญมิใช่เกิดเพราะไทยทานมาก ๆ "แต่เกิดขึ้นจากใจเลื่อมใสศรัทธาต่างหาก" เปรียบเหมือนเทียนที่เรามีอยู่แล้ว ไปขอต่อจากคนอื่น "เทียนของคนอื่นก็ไม่ดับ ของเราก็ได้ไฟสว่างมา"

เหตุนั้น "บุญในพุทธศาสนาจึงหมดไม่เป็น" คนมากี่ร้อย กี่พัน เอาหัวใจของตนมาตักตวงเอาบุญในพุทธศาสนานี้ก็ไม่มีหมด บุญยังเต็มเปี่ยมอยู่ตามเดิม "ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสแล้ว" วัตถุทานมีน้อยก็กลายเป็นของมากเอง .. "

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
    DT014902

วิริยะ12

16 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5302 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย