"พ้นเหตุเกิด" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "พ้นเหตุเกิด"

" .. "ใช้หนี้ - ก็หมด พ้นเหตุเกิด เมื่อเพิกรูปปรมาณูที่เล็กที่สุดเสียได้" กรรมชั่วที่ประทับ บรรจุ บันทึก ถ่ายภาพ ติดอยู่กับรูปปรมาณูนั้น ก็หมดโอกาสที่จะให้ผลต่อไปในเบื้องหน้า "การเพิ่มหนี้ก็เป็นอันสะดุดหยุดลง"

"เหตุปัจจัยภายนอกภายในที่มากระทบ ก็เป็นสักแต่ว่ามากระทบ" ไม่มีผลสืบเนื่องต่อไป "หนี้กรรมชั่วที่ได้ทำ ไว้ตั้งแต่ชาติแรก ก็เป็นอันได้รับการชดใช้หมดสิ้น"

หมดเรื่องหมดราวหมดพันธะผูกพัน ที่จะต้องเกิดมาใช้หนี้กรรมกันอีก "เพราะกรรมชั่วอันเป็นเหตุให้ต้องเกิดอีก ไม่อาจให้ผลต่อไปได้" เรียกว่า "พ้นเหตุเกิด" .. "

"วิธีเจริญจิตภาวนา"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
    

5,444


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย