ฝึกหัดจิตใจของตน เราต้องเสียสละออกไปหมด : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

 จำปาพร  

เราก็รู้แล้วว่า จิตใจไม่สงบมันมีความทุกข์
ไม่สงบขึ้นมาเมื่อไรทุกข์เมื่อนั้น จิตใจสงบเมื่อไรสุขเมื่อนั้น
ตรงนี้แหละพวกเราจะได้พากันแสวงหา

ถ้าเราเสียสละออกมาแล้ว ระยะเราจะนั่งฟังเทศน์จะปฏิบัติธรรมอยู่นี้
ให้พากันตัดออกไปหมด ทั้งกิจการงานบ้านช่องอะไร
ข้าวของทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ตัดทั้งบุคคลอื่นออกไประยะเรานั่งปฏิบัติธรรม
และอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่น และไปคิดไปห่วงไปใยเรื่องของคนอื่น
ตัดไปก่อน ละทิ้งไปก่อน ในครอบครัวก็ดี เพื่อนฝูงก็ดี
พ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยพ่อหม่นแม่หม่น ใครทุกคน
เวลาเราจะพากันปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตน เราต้องเสียสละออกไปหมด
เราทดลองดูซิ..เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ให้จิตของเราอยู่กับตนกับตัว อย่าให้มันไปที่ไหน
ให้จิตใจอยู่กับตนกับตัวอย่าคิดไปที่ไหน คิดอยู่ที่กับตนกับตัวนี่แหละ
และก็ละหมดเสีย ละสิ่งของหมด ละบุคคลอื่นหมด
ให้มันเหลือแต่เราคนเดียว..ลองดู เพื่อจะให้จิตของเรานิ่งกับตนคนเดียว


ถ้านั่งอยู่ด้วยกันหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็ตามแต่เราก็ต้องทิ้งคนอื่นหมด
เหมือนไม่มีใครมานั่งอยู่ใกล้เรา เหมือนเรานั่งอยู่คนเดียว
ทำให้มันอยู่คนเดียวอย่างนี้แหละ เมื่อทำได้จิตใจของเราจะได้สงบเร็วขึ้น
เพราะเราละหมด ละสิ่งที่มารบกวนจิตใจ ละบุคคลทั้งหลายออกไป
ไม่ให้เหมือนมีใครมาอยู่กับตน อย่างนี้แหละ ..ละทั้งอดีต อนาคต
อดีตเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีมานั้น ตั้งแต่ก่อนจนถึงเรามาปฏิบัตินี่แหละ
เราต้องตัดออกหมด ละออกหมด ปล่อยออกหมด วางออกหมด ทิ้งไป
นี่แหละเรานั่งปฏิบัติธรรม ปฏิบัติภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตใจ

...

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่


• [15 นาที] สมาธิเพื่อการปล่อยวาง | โรคหายถ้าใจเบา | Meditation for relaxation and inner peace

• โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6

• ๓.ปางตัดพระเมาลี

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ภูมิแพ้แก้ด้วยพลูพลัส
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย