"มีพุทโธแล้ว ไม่กลัวผีไม่กลัวตาย" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    16 ก.พ. 2563

 "มีพุทโธแล้ว ไม่กลัวผีไม่กลัวตาย"

" .. "ที่ให้บริกรรมพุทโธก็เพื่อไม่ให้จิตวิ่งไปตามอารมณ์ต่าง ๆ" ถึงให้บริกรรมพุทโธไว้ "ถ้ามีพุทโธแล้วเสือก็ไม่กลัว ผีก็ไม่กลัวไม่มีสิ่งที่กลัวเลย" เพราะจิตไม่ได้ส่งออกไปภายนอกเลย ให้อยู่แต่ภายในให้อยู่กับพุทโธ

"แต่ที่ทำให้เรากลัวก็เพราะจิตเราคิดไปหาผี หาสิ่งที่เรากลัวที่นั่นที่นี่ก็เลยกลัว บางครั้งตุ๊กแกปีนขึ้นขาก็ว่าเป็นผี" แล้วหลอกตัวเองไปเลย "คิดอะไรเห็นอะไรเป็นผีไปหมดเลยเพราะใจไม่มีพุทโธนะ ถ้าใจมีพุทโธแล้วไม่กลัวอะไรนะ ทั้งความเจ็บความตาย" ถ้ามีพุทโธแล้วหายไปหมด .. "

"เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
 DT014902

วิริยะ12

16 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5268 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย