ตนต้องทำเอาเอง : หลวงปู่ขาว อนาลโย

 จำปาพร    20 เม.ย. 2558

พระพุทธเจ้าว่า เรา ตถาคต เป็นผู้แนะนำสั่งสอนทางออกจากโลก
ทางไปสวรรค์ก็ดี ทางไปนิพพานก็ดี เรา ตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้เท่านั้น
"ตน"นั่นแหละ พวกอุบาสก-อุบาสิกา ทั้งหลายต้องทำเอาเอง
แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระสาวกทั้งหลายก็ทำเอาเองทั้งนั้น
ตนแหละทำให้ตน ตนจะออกจากโลกก็แม่นตนตั้งอกตั้งใจทำใส่ตน
ตนจะติดอยู่ในโลกก็แม่นใจของตนไม่อยากไป เพราะหลงตนหลงตัว

ทางปฏิบัติน่ะเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้ว แล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอา

...

พระอาจารย์ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
DT017019

จำปาพร

20 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5271 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย