"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๘" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    17 ก.พ. 2562


 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๘"
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. "การทำความเพียรละกิเลสนั้น อยู่ที่เพียรทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ว่าเวลาใด" ให้จดจ่ออยู่ในการรักษาจิต ไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสใด ๆ มาสิงสู่ในจิตได้ ตั้งจิตให้มั่นคงที่สุด

"เมื่ออารมณ์ใดมากระทบ ไม่ให้จิตนี้หลงไปตาม รู้อยู่เฉพาะจิตดวงที่รู้อยู่นั้น ถ้าจิตดวงนี้ยังหลงใหลไปได้ ก็แสดงว่าความเพียรยังอ่อน" ให้เพียรพยายามให้มากขึ้นไปอีก ให้ความ ประพฤติปฏิบัติทุกส่วนก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลัง

"จงคอยระวังตัว สังขารมารจะมากั้นกลาง ไม่ให้ทำความเพียรอันเยี่ยมยอดนี้" มารสังขารตัวนี้มันจะยึดให้อยู่กับที่ นั่นหนึ่งและมันจะดึงถอยหลังคืนไปหากิเลส โทสะ โมหะ อีกหนึ่ง

ผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสทั้งหลาย "อย่าหลงใหลไปตามกิเลสทั้งหลาย อย่าหลงใหลไปตามกิเลสนั้น ๆ เลย" .. "

โดยความเมตตาถึงทุกคนอยู่เสมอ
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)    DT014902

วิริยะ12

17 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5369 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย