หลวงตาประสงค์ ปริปุณฺโณ ได้ให้พร 3 ประการ

 ลูกโป่ง    7 มิ.ย. 2555หลวงตาประสงค์ ปริปุณฺโณ ได้ให้พร 3 ประการ ดังนี้
1. ขอให้ไม่มีอนาคต
2. ขอให้หมดเนื้อหมดตัว
3. ขอให้อย่าได้ผุดได้เกิด

บางคนเมื่อได้ฟังเผินๆแล้วคิดไปตามความเคยชินว่าเป็นคำแช่งด่า
แต่ถ้าลองพิจารณาความหมายให้ดีแล้ว
จะพบว่าเป็นคำอวยพรที่สุดแสนจะประเสริฐ
ความหมายของพรแต่ละข้อมีดังนี้

1. ขอให้ไม่มีอนาคต คือ ให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ
ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ไม่ไปวุ่นวายกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง และ อดีตที่ผ่านไปแล้ว
การมีสติยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงธรรมอีกด้วย

2. ขอให้หมดเนื้อหมดตัว คือสามารถละความยึดมั่นในความเป็นตัวกูของกู
หรือความยึดติดในขันธ์ 5

3. ขอให้อย่าได้ผุดได้เกิด คือ ขอให้ถึงพระนิพพาน
ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก

หลวงตาประสงค์ ปริปุณฺโณ


ที่มา : http://www.facebook.com/dharmatvfanpage

DT0329

ลูกโป่ง

7 มิ.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5339 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย