"กรรมเก่าติดตามมา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "กรรมเก่าติดตามมา"

" .. "ทำไมคนถึงฆ่ากันนักหนา" ไม่ใช่ว่ามันฆ่ากันโดยไม่มีเหตุปัจจัย "มันมีเหตุในหนหลัง" มาสมทบกับเหตุในปัจจุบันด้วย "เหตุในปัจจุบัน ต่างคนต่างไม่มีศีล" ไม่สำรวมกาย วาจาพูดกระทบกระทั่งกันเข้า แสดงกิริยาหยาบคายต่อกันและกัน

"ประกอบกับกรรมเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนนู้น" เคยได้เบียดเบียนกันมา "ก็เลยหนุนส่งให้มีความโกรธความพยาบาทขึ้นอย่างรุนแรง" อย่างกับได้ลงมือประหัตประหารกัน ใครดีก็อยู่ "ใครไม่ดีก็ตายไป" บางทีมันก็ลอบกัดเอาโดยเจ้าตัวไม่รู้เลย

อันหมู่นี้มันไม่ใช่ว่าอาศัยแต่เหตุปัจจุบันนะ "อาศัยเหตุในอดีตที่ล่วงแล้วมา แต่ก่อนผู้ที่ถูกเขาฆ่าตาย" ผู้นั้นก็คงไปฆ่าเขามาแต่ก่อนนะ "กรรมนั้นก็ติดสอยห้อยตามมา" มาถึงในชาตินี้

"มันถึงเวลาให้ผลเวลาใด ก็ดลบันดาลให้คนอื่นมาฆ่าตัวเองตายเสีย" ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ "บุคคลผู้ไม่มีศีล" ไม่สำรวมในศีลแล้ว มันก็มีแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่อย่างนั้น .. "

พระสุธรรมคณาจารย์
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 

5,458จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย