"เพราะฟังธรรมไม่รู้เรื่อง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "เพราะฟังธรรมไม่รู้เรื่อง"

" .. การฟังธรรมก็คือเรื่องท่านสอนเราโดยตรงนี้แหละ "ท่านสอนเราให้รู้จักบาป ให้รู้จักบุญ" ให้รู้จักคุณ ให้รู้จักโทษ รู้จักผิด รู้จักถูก "เราพากันฟังแต่ก็ไม่รู้เรื่อง เมื่อไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจฟัง" แล้วกลับไปถึงบ้านก็ทำอย่างเก่า

"การประพฤติทางกาย ทางวาจา ทางใจ ในครอบในครัว ในบ้านในเมือง ก็อย่างเก่า" เคยแช่งเคยด่า ก็แช่งก็ดำอย่างเก่า เคยโลภก็โลภอย่างเก่า เคยโมโหก็โมโห อยู่อย่างเก่า

"เคยเป็นผีก็เป็นผี เคยเป็นเปรตก็เป็นเปรตอยู่อย่างเก่า" ไม่เคยเปลี่ยนแปลง "ไม่รู้จักบาป" บาปเป็นอย่างไร ไม่รู้บาปทางกาย ทางวาจาก็ไม่เท่าไหร่หรอก "ใจของเรานั่นซิ วันหนึ่งบาปหลายครั้งนะ คราวใดใจมันโกรธไม่พอใจ นั่นแหละบาป" เกิดขึ้นแล้วที่ใจของเจ้าของ .."

"เหนือสิ่งอื่นใด"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    

5,405


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย