"วิหิงสา ความเบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 วิริยะ12   22 พ.ย. 2557

 "วิหิงสา ความเบียดเบียน"

" .. ผู้เบียดเบียนเขา แม้จะได้สิ่งที่มุ่งไว้ แต่ผลที่แท้จริงอันจักเกิดจากกรรม
คือการเบียดเบียน ที่ได้ประกอบกระทำลงไปนั้น

เป็นทุกข์เป็นโทษ แก่ผู้กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
 DT014902

วิริยะ12

22 พ.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  3517 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย