"๖๘ ผลแห่งการปฏิบัติ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 วิริยะ12   25 พ.ย. 2561

 
"๖๘ ผลแห่งการปฏิบัติ"

" .. ถ้าเขายกย่องเราว่าปฏิบัติดี เราต้องถามตัวเราเองอีกว่าเราดีอย่างเขาพูดหรือไม่ "ถ้าเขาว่าเราชั่ว" เราก็ถามตัวของเราอีกว่า "เราชั่วอย่างที่เขาว่าหรือไม่"

ถ้าใจมันวางได้ "มันไม่ยึด ไม่ถิอ ไม่เอามาเป็นอารมณ์ จิตนั้นก็ได้รับความสบาย" นั่นแหละ "เรียกว่าเป็นผลแห่งการปฏิบัติ" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

25 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  3898 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย