แก้ไขจิตด้วยสัมมาทิฏฐิ - พระอาจารย์ต้น_30072019

 Webmaster  

แก้ไขจิตด้วยสัมมาทิฏฐิ - พระอาจารย์ต้น_30072019


พระอาจารย์ต้น เทศน์การปฏิบัติภาวนา
สนทนา ตอบปัญหาธรรม : ว่าด้วย , ฯลฯโดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562
ณ ป่านาโสกฮัง จ.อำนาจเจริญ
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava
ที่มา :

/ 471594106734153

ที่มา : https://www.youtube.com/@DHAMMANAVA

3,007


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย